Privacyverklaring Edelsmid Ton van den Hout B.V.

“Privacybeleid Edelsmid Ton van den Hout B.V.”

Identiteit van de verantwoordelijke

Edelsmid Ton van den Hout B.V., gevestigd te Roermond aan de Markt 4, 6041 EL en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 13027170. B.T.W.nr: NL0089.28.307.B01

Algemeen

Edelsmid Ton van den Hout B.V. conformeert zich aan het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel General Data Protection Regulation (GDPR) van 25 mei 2016.

Doeleinden van de verwerking

In de uitvoering van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt Edelsmid Ton van den Hout B.V. persoonsgegevens van klanten. Het betreft hier adres- en contactgegevens in relatie tot bestellingen en/of reparaties alsmede informatieaanvragen via het contactformulier op onze beveiligde website.

Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met derden, anders dan voor de dienstverlening van Edelsmid Ton van den Hout B.V. noodzakelijk is of indien dit verplicht is op vraag van het bevoegde gezag.

Edelsmid Ton van den Hout B.V. registreert uw gegevens bij bestellingen en/of reparaties, via het contactformulier op onze beveiligde website (https://www.tonvandenhout.nl) en bij ontvangen e-mail berichten.

Verstrekken van persoonsgegevens

Het op vraag van Edelsmid Ton van den Hout B.V. verstrekken van persoonsgegevens door onze (potentiële) klanten geschiedt op basis van vrijwilligheid.

Ontvangers van de gegevens

Uitsluitend geautoriseerde personen van Edelsmid Ton van den Hout B.V. of benodigde derden hebben toegang tot uw gegevens. Deze gegevens worden bewaard zolang dit naar het oordeel van Edelsmid Ton van den Hout B.V. noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Beveiliging

Edelsmid Ton van den Hout B.V. zorgt ervoor dat uw gegevens in een bouwkundige en elektronische beveiligde omgeving worden bewaard.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen en/of opmerkingen betreffende deze Privacyverklaring kunt u zich wenden tot de directie van Edelsmid Ton van den Hout B.V.